Cổng Đăng Ký

min read

Cổng Đăng Ký

CHÍNH THỨC MỞ CỔNG VÉ LÚC 0:00 NGÀY 19/02/2023

BTC Tam Kỳ Discovery Marathon 2023 xin thông báo cổng vé sẽ được mở vào 0:00 ngày 19/02/2023 với những lưu ý sau:

  • Super Early Bird và Early Bird giới hạn 1000 vé mỗi giai đoạn (Cổng vé sẽ chuyển giai đoạn nếu số vé đạt giới hạn hoặc theo thời gian quy định sẵn).
  • Đối với các Nhóm Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hoặc có trụ sở tại Quảng Nam sẽ được giảm 30% khi đăng ký theo nhóm qua cổng vé (từ 10 thành viên trở lên), các nhóm vui lòng gửi hình ảnh giấy đăng kí kinh doanh qua mail của BTC: contact@benthanhgcc.com để được xác nhận.

ĐĂNG KÝ SẼ ĐƯỢC MỞ CHÍNH THỨC LÚC 0:00 NGÀY 19/02/2023

Registration Link: https://actiup.net/event/tam-ky-discovery-marathon-2023

The Organizing Committee of Tam Ky Discovery Marathon 2023 would like to announce that the registration gate will be opened at 0:00 February 19, 2023 with the following notes:

  • Super Early Bird and Early Bird are limited to 1000 tickets per period (Registration gate will switch period if the number of tickets reaches the limit or according to the specified time).
  • For Business Groups located in Quang Nam province or based in Quang Nam will receive a 30% discount when registering as a group through the registration gate (from 10 members or more), please send us your Enterprise Registration Certificate for confirmation via email: contact@benthanhgcc.com

Tam Kỳ Discovery Marathon 2023 là giải chạy diễn ra vào 24-25/06/2023 tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với 5 cự ly thi đấu 2km (Kids Run) | 5km | 10km | 21km | 42km.

Thông tin liên hệ (Contact):

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *